More than sensors+automation
Søk

Utvikling

Prosjektstyring

Spesifikasjoner > prosesskunnskap og konsept kunde > spesifikasjoner JUMO > ordre kunde og JUMO > utførelse kunde > JUMO

Kjernekompetanse

 • reguleringsteknologi
 • temperatur
 • trykk
 • fuktighet
   
 • signalbehandling
 • bussystemer
 • CAN
 • LON
 • MOD-Bus
 • PROFIBUS
 • trådløs
   
 • sertifisering
 • ISO 14001
 • ISO 9001

Contact