More than sensors+automation
Søk

Materialstyring

Vi tilbyr

  • strategisk og operativt innkjøp
  • valg av internasjonale leverandører
  • materialanskaffelse
  • inventarstyring
  • livssyklusstyring for komponenter
  • informasjon om utgåtte komponenter
  • pålitelige leveringskilder
  • rådgivning ved valg av leverandører

Contact