More than sensors+automation
Søk

Serviceinitiativet til sentralforbundet

Automatisering er en stadig viktigere faktor for å oppnå høyere produktivitet. Løpende utvikling av produkter, systemer og løsninger krever rådgivning og tjenester fra eksperter i hele livssyklusen.

Brukere av automatiserte løsninger konsentrerer seg stadig mer om sin kjernekompetanse. De forventer derfor kompetente tjenester fra leverandører av produkter, systemer og løsninger. De trenger hjelp helt fra utformingen av produktet og gjennom hele produktets levetid inkludert hjelp med oppdatering og modernisering. Medlemmene av det tyske sentralforbundet for elektroteknikk- og elektronikkindustrien har derfor besluttet å utvide sitt tjenestetilbud for å oppfylle disse kundekravene.
 
Forbundet har omstrukturert og omdefinert tjenestetilbudet for å gjøre det mer oversiktlig. Tjenestene tilbys som moduler slik at de kan velges og settes sammen etter eget ønske.
Du finner mer informasjon om grunnstrukturen og en beskrivelse av de ulike klassene i brosjyren fra sentralforbundet.

Last ned brosjyre om tjenester innen automatisering (PDF-fil)

JUMO har vært medlem av sentralforbundet i mange år og støtter dette serviceinitiativet. Vi har innført den nye klassestrukturen hos oss.