More than sensors+automation
Søk

Konfigurasjonshjelp

Optimal tilpassing til dine prosesser!

Vårt utvalg av tjenester

  • hjelp med modernisering av systemer
  • hjelp med definering av krav og valg av produkter
  • utarbeidelse av et kundetilpasset koblingsdiagram
  • dokumentasjon av konfigurasjonen
  • optimal bruk av alle mulighetene JUMO-produktene tilbyr

Dine fordeler

  • kostnadsbesparelser på grunn av kortere idriftsettingstid
  • Forkunnskaper eller spesialkunnskaper er ikke nødvendig.
  • Du trenger ikke å bruke så mye tid på egendokumentasjon av konfigurasjonen.
  • optimalt tilpassede produkter som øker produktiviteten og reduserer kostnader

Kontaktperson

JUMO AS
Telefon: +47 67 97 37 10
Fax: +47 67 97 37 11
E-Post: info.no@jumo.net