More than sensors+automation
Søk

Forbruksmateriell/reservedeler

Maksimer anleggets tilgjengelighet!

Vårt utvalg av tjenester

  • forbruksmateriell, f.eks. registreringspapir, elektroder, bufferløsninger osv.
  • et omfattende lager
  • tilgang til reservedeler over lang tid
  • rask og pålitelig levering av reservedeler

Dine fordeler

  • hasteordre utføres innen 24 timer
  • originale reservedeler fra produsenten
  • høy tilgjengelighet rett fra lageret
  • kort avbruddstid

Kontaktperson

JUMO AS
Telefon: +47 67 97 37 10
Fax: +47 67 97 37 11
E-Post: info.no@jumo.net