More than sensors+automation
Søk

Akkreditert kalibrering – hos oss eller hos deg

Når det er presisjon som teller

Vårt utvalg av tjenester

 • akkreditert kalibrering iht. EN ISO/IEC 17025
 • laboratoriekode DKD-K09501
 • kalibreringsområde: -80 til +1100 °C
 • kalibrering av tredjepartsprodukter som en tjeneste
 • seriekalibrering av motstandstermometre
 • ekstern kalibrering av målte temperaturverdier utført av våre eksperter
 • sporbare måleresultater som bekreftes i form av et kalibreringssertifikat iht. EN 10204

Dine fordeler

 • kort avbruddstid
 • Vi tar hensyn til installeringsbetingelsene på stedet.
 • Kalibreringsprosessen omfatter alt måleutstyr.
 • Kalibrering som forlatt (as left), dvs. justering, reparasjon eller utskifting av enkeltkomponenter hvis måleresultatene til JUMO-produktene er feilaktige.

Kontaktperson

JUMO AS
Telefon: +47 67 97 37 10
Fax: +47 67 97 37 11
E-Post: info.no@jumo.net