More than sensors+automation
Søk

Vedlikeholdskonsepter og -avtaler

Alltid høy produktivitet!

Vårt utvalg av tjenester

 • utarbeidelse av en vedlikeholdsrapport og kvalitetsrelevante protokoller
 • definisjon av vedlikeholdskonsepter for utstyr og anlegg
 • overvåking av kalibreringsplaner
 • rettidig utskifting av slitedeler
 • utføring hos oss eller hos deg
 • utstedelse av kalibreringssertifikater for alt måleutstyr i samsvar med vedlikeholdsintervallene som er fastsatt i EN 10204

Dine fordeler

 • kalkulerbare, faste kostnader
 • arkivering av kalibreringsdokumenter hos en uavhengig tjenestetilbyder
 • optimal drift av utstyret mellom vedlikeholdsintervallene
 • avlasting av eget vedlikeholdspersonale
 • kortest mulig avbruddstid
 • sikring av investeringer
 • langsiktig samarbeid

Kontaktperson

JUMO AS
Telefon: +47 67 97 37 10
Fax: :+47 67 97 37 11
E-Post: info.no@jumo.net