More than sensors+automation
Søk

Evaluering/visualisering

JUMO SVS3000 overvåkningsprogram (700755)
JUMO SVS3000 overvåkningsprogram (700755)

 • Prosessvisualisering med nettverksfunksjon
 • Realtidsoperativsystem
 • Kontinuerlig logging
 • Prosess-, gruppe-, trendbilder
 • Alarm- eller hendelseslister

JUMO Instrument
JUMO Instrument

 • App for Android og iOS-systemer
 • Mobil tilgang til JUMO enheter
 • Visning av prosessverdier
 • Last ned hendelsen og alarmlister
 • Scan funksjon for enhetssøket
 • Direkte inntasting av IP-adressen eller DNS-navn