More than sensors+automation
Søk

MID, MessEG

JUMO HEATtemp Temperaturgiver RTD (Pt100/Pt1000) med tilkoblingskabel for neddykningsrør, type PS/PL (902435)
JUMO HEATtemp Temperaturgiver RTD (Pt100/Pt1000) med tilkoblingskabel for neddykningsrør, type PS/PL (902435) China RoHS-e

 • For temperaturer fra 0...180°C
 • Godkjent som varmemengdegiver iht. MID
 • Oppfyller krav iht. EN1434 og AGFW 202 och FW211
 • Godkjent for kjøle- eller kombinert kjøle-/varmemåler
 • Parede og kalibrerte
 • Produksjonen sertifisert iht. Modul D MID (CE og metrologisk identifiseringsmerking)
 • Egnet tilbehør (datablad 902440)

JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold/Heat Meters with Terminal Head for Direct Installation, Type DL (902454)
JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold/Heat Meters with Terminal Head for Direct Installation, Type DL (902454) China RoHS-20

 • For temperatures from 0 to 120 °C (cold) and 0 to 180 °C (heat)
 • Type examination certificate for heat meter MID and domestic approval for combined cold/heat meters as exchangeable temperature probe
 • Fulfils the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
 • Pairing and declaration of conformity according to the German Weights and Measures Act and MID
 • Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)

JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold and Heat Meters for Direct Mounting (Type DS/DL) (902455)
JUMO HEATtemp – Screw-In RTD Temperature Probe for Combined Cold and Heat Meters for Direct Mounting (Type DS/DL) (902455) China RoHS-20

 • For temperatures from 0 to 120 °C (cold) and 0 to 180 °C (heat)
 • Type examination certificate for MID heat meters and domestic approval
  for cold meters as replaceable temperature probes
 • Fulfills the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
 • Pairing and declaration of conformity according to German Weights and Measures Act as well as MID
 • Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)

JUMO HEATtemp – Push-In RTD Temperature Probes for Combined Cold and Heat Meters with Terminal Head for Thermowells (Type PL) (902464)
JUMO HEATtemp – Push-In RTD Temperature Probes for Combined Cold and Heat Meters with Terminal Head for Thermowells (Type PL) (902464) China RoHS-20

• For temperatures from 0 to 120 °C (cold) and 0 to 180 °C (heat)
• Type examination certificate for cold meters and combined cold/heat meters
• Fulfils the requirements of DIN EN 1434, AGFW FW 202, and FW 211
• Pairing and declaration of conformity according to the German Weights and Measures Act and according to MID
• Production certified according to module D (MID) (CE and metrology identification marking)
• Adapted accessories for installation (data sheet 902440 and 902442)