More than sensors+automation
Søk

Gass

JUMO - trykk og differensialtrykkgiver (404304)
JUMO - trykk og differensialtrykkgiver (404304) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

Funksjon:for ikke-aggressive gasser

 • 0 ... 0,5 til 0 ... 1000 mbar relativt trykk / differensialtrykk
 • 0..800 mbar til 0..1200 mbar
 • Vedlikeholdsfritt målesystem: induktiv
 • Medie temperatur: -10..50 ° C
 • Nøyaktighet: lineær eller kvadratrot
 • Mulighet til å justere nullpunktet og måleområde. 

JUMO flowTrans R01 / R02 - strømningsmåling med strupeskive (409602)
JUMO flowTrans R01 / R02 - strømningsmåling med strupeskive (409602)

 • Former et målesystem sammen med JUMO dTRANS p02 / p20 Delta
 • Direkt anvedelig i mange væsker, gasser og damp
 • Rørdiameter fra DN 10 til DN 1000
 • Gjennomsnittstemperatur fra -200 til 1000 ° C
 • Trykk opptil 420 bar
 • Mange tilgjengelige materialer

JUMO flowTRANS DP P01 / P02 / P03 / P04 - strømningsmåling med Pitot-rør (409601)
JUMO flowTRANS DP P01 / P02 / P03 / P04 - strømningsmåling med Pitot-rør (409601)

 • JUMO dTRANS p02 Delta eller JUMO dTRANS p20 Delta lager et målesystem
 • Kan brukes i væsker, gasser og damp
 • Rørdiameter opptil DN2000
 • Målemedietemperatur opptil 1175°C
 • Trykk opptil PN400
 • Mange tilgjengelige materialer