More than sensors+automation
Søk

Testutstyr/kalibrering

Testutrustning for temperatur og tilbakemeldinger / Pt presisjon Pt100 RTD-temperaturgiver (902721)
Testutrustning for temperatur og tilbakemeldinger / Pt presisjon Pt100 RTD-temperaturgiver (902721) China RoHS-20

 • Pt100 Presisjons-RTD-Temperatugiver
 • For temperaturer fra -200 til +450°C
 • DAkkS (DKD) - kalibrert testutrustning
 • Måleresultat er sporbare iht. nasjonale standarder

Testutrustning for temperatur / med kalibrert temperaturmålerekke (902722)
Testutrustning for temperatur / med kalibrert temperaturmålerekke (902722)

 • Presisjons-temperatur-viserinstrument
 • Inkl. Pt100 presisjons-RTD-temperaturgiver
 • Kan levereres med termoelement for høyere temperaturer
 • USB-grensesnitt
 • Nettdrift mulig
 • Komplett måleutrustning med indikator og kalibreringssertifikat fra DKD
 • Måleresultat kan spores til nasjonale standarder

JUMO thermoCOR - Portable Measuring System for AMS2750 and CQI-9
JUMO thermoCOR - Portable Measuring System for AMS2750 and CQI-9

 • Implementation of SAT and TUS tests
 • 12 thermocouple inputs (for AMS2750 and CQI-9)
 • Four universal analog inputs
 • Easy operation via touchscreen
 • USB host interface for data export
 • Ethernet interface