More than sensors+automation
Søk

RTD-temperaturfølere

I industrielle applikasjoner måles temperaturen som regel med Pt100/Pt1000-temperaturfølere. I Pt100/Pt1000 benyttes platina som resistansmateriale for å garantere den høye målenøyaktigheten og langvarig stabilitet. Resistansen i Pt100/Pt1000 er avhengig av temperaturen og øker når temperaturen stiger. Denne motstanden i Pt100/Pt1000 brukes som målt verdi og kalles også PTC-motstand (Positive Temperature Coefficient). De vanligst forekommende nominelle verdiene er Pt100, Pt500 og Pt1000. De ulike nominelle verdiene i Pt100/Pt1000 har temperaturavhengige utgangsegenskaper, og toleransene spesifiseres i retningslinjen DIN EN 60 751.

Nedenfor finner du en oversikt over våre Pt100/Pt1000-temperaturfølere med tilbehør. Her finner du også informasjon om Pt100/Pt1000 etter funksjon, egenskaper, bruksområde eller godkjenninger.