More than sensors+automation
Søk

Strømforsyningsenheter

JUMO TYA 432 Tyristor (709010)
JUMO TYA 432 Tyristor (709010) China RoHS-20 UL / CRUUS

 • Laststrøm 25 A, 50 A
 • Lastspenning 265 V, 530 V
 • Styrespenning 4-32 V DC
 • Uten kjøleelement

JUMO TYA-432 Halvlederrelé (709020)
JUMO TYA-432 Halvlederrelé (709020) China RoHS-20 UL listed

 • Laststrøm 20A, 30A, 45A
 • Lastspenning 265V, 660V
 • Styrespenning 4...32V DC
 • 1-fas og 3-fas utførelse
 • Med kjøleflens
 • Monteres på DIN-skinne eller med skrue

JUMO TYA 201 - Tyristor for 1-fas (709061)
JUMO TYA 201 - Tyristor for 1-fas (709061) China RoHS-20 PROFINET PROFIBUS EAC UL listed EtherCAT

 • Enkelt å bruke takket være en klartekstdisplay
 • Overføring av setup data er mulig uten strømforsyning til enheten (USB-port gir strøm)
 • Nettverksoptimalisering med dual energy management
 • RS422 / 485 eller PROFIBUS-DP
 • Teach-In for påvisning av del-last feil
 • Integrert diagnosesystem

JUMO TYA 202 - Tyristor for 3 fas (709062)
JUMO TYA 202 - Tyristor for 3 fas (709062) China RoHS-20 PROFINET PROFIBUS EAC UL listed EtherCAT

 • Enkel å bruke takket være en klartekst display
 • Overføring av setup-data er mulig uten strømforsyning til enheten (USB-port gir strøm)
 • Nettverksoptimalisering med dual energy management
 • RS422 / 485 eller PROFIBUS-DP
 • Teach-In for påvisning av del-last feil
 • Integrert diagnosesystem

JUMO TYA 203 - Tyristor for 3- fas (709063)
JUMO TYA 203 - Tyristor for 3- fas (709063) China RoHS-20 PROFINET PROFIBUS EAC UL listed EtherCAT

 • Enkelt å bruke takket være en klartekstdisplay
 • Overføring av setup data er mulig uten strømforsyning til enheten (USB-port gir strøm)
 • Nettverksoptimalisering med dual energy management
 • RS422 / 485 eller PROFIBUS-DP
 • Teach-In for påvisning av del -last feil
 • Integrert diagnosesystem

JUMO TYA S201 – Single-Phase Thyristor Power Controller for Burst-Firing Operation (709065)
JUMO TYA S201 – Single-Phase Thyristor Power Controller for Burst-Firing Operation (709065) PROFINET EAC UL listed

 • Simple configuration of the device through plain text display in national language
 • Setup program for configuration via USB interface
 • Transmission of the setup data is possible even without voltage supply to the device (USB port supplies power)
 • Close-density mounting possible
 • Network load optimization through dual energy management
 • PROFIBUS interface for connecting to process control systems

JUMO TYA S202 – Three-Phase Thyristor Power Controller for Burst-Firing Operation in Economy Circuit (709066)
JUMO TYA S202 – Three-Phase Thyristor Power Controller for Burst-Firing Operation in Economy Circuit (709066) PROFINET EAC UL listed

 • Simple configuration of the device through plain text display in national language
 • Setup program for configuration via USB interface
 • Transmission of the setup data is possible even without voltage supply to the device (USB port supplies power)
 • Close-density mounting possible
 • Network load optimization through dual energy management
 • PROFIBUS interface for connecting to process control systems