More than sensors+automation
Søk

For rørmontering

Temperaturgiver RTD (Pt100/Pt1000) med kabel for overflatemontering (902550)
Temperaturgiver RTD (Pt100/Pt1000) med kabel for overflatemontering (902550) China RoHS-20

 • For temperaturer fra -50...+260°C
 • Med beskyttelsesarmatur i forskjellige materialer
 • For runde eller plane overflater
 • Enkel og rask montering
 • Lav termisk masse
 • Bra varmeoverføring fra målepunkt til sensor

Temperaturgiver RTD (Pt100/Pt1000) uten kabel for overflatemontering (902554)
Temperaturgiver RTD (Pt100/Pt1000) uten kabel for overflatemontering (902554) China RoHS-20

 • For temperaturer fra -50...+120°C
 • Som rør- og overflategiver
 • For runde og plane overflater
 • Enkel og rask montering
 • Lav termisk masse
 • Bra varmeoverføring fra målepunkt til sensor