More than sensors+automation
Søk

Renromsteknikk

JUMO Multirange Pressure and Differential Pressure Transmitter (402006)
JUMO Multirange Pressure and Differential Pressure Transmitter (402006)

 • 8 measuring ranges adjustable within 2 basic measuring ranges
 • Adjustable output signal: 0 (2) to 10 V or 0 (4) to 20 mA
 • Attenuation adjustable for highly fluctuating pressures
 • Zero point adjustment possible
 • Optional plug-in LCD display

JUMO - trykk og differensialtrykkgiver (404304)
JUMO - trykk og differensialtrykkgiver (404304) China RoHS-20 Metrologisches Zertifikat

Funksjon:for ikke-aggressive gasser

 • 0 ... 0,5 til 0 ... 1000 mbar relativt trykk / differensialtrykk
 • 0..800 mbar til 0..1200 mbar
 • Vedlikeholdsfritt målesystem: induktiv
 • Medie temperatur: -10..50 ° C
 • Nøyaktighet: lineær eller kvadratrot
 • Mulighet til å justere nullpunktet og måleområde.