More than sensors+automation
Søk

Oksygensensor

JUMO dTRANS O2 01 - Giver / syremåler for løs syre (DO) med separat styreenhet (202610)
JUMO dTRANS O2 01 - Giver / syremåler for løs syre (DO) med separat styreenhet (202610) China RoHS-20

  • Oksygen måling av fri oksygen (DO) i væske
  • ett-punkts kalibrering
  • Galvanisk skille av målesignal (DO) og utgangssignalet (mA)
  • Kompensering av temperatur, atmosfærisk trykk og saltinnhold

JUMO ecoLine O-DO - Optisk giver for syremåler (202613)
JUMO ecoLine O-DO - Optisk giver for syremåler (202613) China RoHS-20

  • Lave driftskostnader med et minimalt vedlikehold
  • Lange kalibreringsintervaller
  • Høy nøyaktighet ved lave konsentrasjoner
  • Kort responstid
  • Ingen minimums tilstrømning
  • Kombinert med JUMO AQUIS 500 AS