Vårt säljteam

Telefon:

+46 42 38 62 77 Boka ett möte

Boka ett möte

Matthias Kremer

Branschchef inom vatten och avlopp

Telefon:

+46 42 38 62 77 Boka ett möte

Fiskeoppdrett

Vannkvaliteten er den avgjørende faktor

Over hele verden blir stadig flere fisk og krepsdyr oppdrettet i kommersielle oppdrettsanlegg: i dammer, oppdrettstanker, garninnhegninger og merder. Blant fiskeartene er det hovedsakelig ferskvannsfisk som karpe eller tilapia og sjøfisk som laks, brasme, kveite eller tunfisk. Akvakultur er i dag den raskest voksende sektoren innen næringsmiddelproduksjon. Systemprodusenter og operatører vet hvor vanskelig og krevende fiskeoppdrett er. Vannkvaliteten er den avgjørende faktoren, som er avhengig av pålitelige prosesser og presis måleteknologi. Her står JUMO ved din side som en pålitelig partner.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Oppdrettbassenger

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

Merder

Merder

Fjernovervåking av system innen akvakultur

Tusenvis av ungfisk vokser opp til slaktemodenhet i akvakultur. Bestandens suksess og maksimalt utbytte avhenger i stor grad av dyrevelferd. En tilstrekkelig oksygentilførsel er nødvendig og krever konstant overvåking. JUMO AQUIS touch S modulære måle- og styresystem i kombinasjon med JUMO digiLine O-DO optisk oksygensensor gir kontinuerlige og pålitelige måledata i sanntid. I tillegg kan temperaturen avleses via sensorens digitale grensesnitt. Ved å kontrollere begge parametere kan det gjøres en vurdering om fiskens vekstprosess og utnyttelse av fôr. Avhengig av dette kan fôrmengdene og tidene justeres og optimaliseres etter fiskebestandenes behov.

Full oversikt

med JUMO AQUIS touch S

Flere sensorer kan kobles til JUMO AQUIS touch S og miljøforholdene i og utenfor de enkelte merdene kan bestemmes ved f.eks. ved avlesning av pH-verdi, ledningsevne eller turbiditet. Enkel datakontroll via styresystemet eller mobile enheter er mulig gjennom implementering av internettbaserte grensesnitt i JUMO AQUIS touch S eller tilkobling av radiobasert teknologi.

JUMO AQUIS touch S

JUMO AQUIS touch S måler og kontrollerar et bredt spekter av oppmålte variabler

image alt text

Transport av levende fisk

Mobil, global tilgang til viktige måledata

Fisk skal transporteres slik at den når frem til bestemmelsesstedet trygt og forsvarlig. Oksygenkonsentrasjon og temperatur må overvåkes kontinuerlig i hver tank. Måle- og styreenheter fra JUMO AQUIS touch-serien med sin utvidede JUMO digiLine-funksjonalitet, muliggjør tilkobling av opptil 6 JUMO digiLine O-DO digitale oksygensensorer. Temperaturen måles med temperaturgiveren som er integrert i sensoren.

Learn more about our solutions

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]
Vennligst velg et alternativ

Med din henvendelsen ga du oss en oppgave som vi ønsker å oppfylle til din tilfredshet. Dataene som samles inn i denne sammenhengen, lagres. For å behandle forespørselen din tilfredsstillende er det nødvendig å fylle ut alle tilgjengelige felt (bare felt merket med * er obligatoriske). Vi bruker dataene dine til å behandle forespørselen din som en del av forretningsprosessen. Vi overfører ingen data til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til statistisk å evaluere anonyme dataregistreringer.