Konduktivitetsmåling

Koncentrationsmätning

For at CIP-rengjøring skal kunne utføres raskt og pålitelig, må konsentrasjonen av rengjøringsmidlene overvåkes. Dette gjøres ved å måle konduktiviteten med en induktiv sensor i væsken.

Anbefalt løsning for konduktivitetsmåling

Konsentrasjonen under kontroll

Vår løsning for konduktivitetsmåling

JUMO CTI-750 og CIP-rengjøring er en god kombinasjon da den måler konduktivitet nøyaktig. Basert på målt verdi kan CTI-750 regulere konsentrasjonen av rengjøringsmidlene optimalt og sørge for en jevn prosess. Et alternativ hvis du ikke bare ønsker konsentrasjonsovervåking er å bruke JUMO AQUIS touch S sammen med for eksempel en JUMO tecLine Ci.

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10