Nivåmåling

Nivåmätning

Fyllingsnivået må måles i alle CIP-tanker slik at tilgjengeligheten av kjemikalier er sikret. Her kan en grenseverdifunksjon og koblingsfunksjon brukes for å regulere ventiler eller pumper for optimal væskemengde.

Anbefalt løsning for nivåmåling

NO PRODUCTITEMLIST

Optimal tilgjengelighet i CIP-anlegget

Vår løsning for nivåmåling i CIP-tanker

Vi anbefaler JUMO DELOS SI, som ikke bare måler og viser nivået, men som også kan slå en pumpe på eller av med min/maks verdi-funksjonen.
Dette sikrer at nivået er riktig i CIP-anlegget.


 

Din kontaktperson

NO CONTACT PERSON