Låt oss prata!

HYDROGEN ONLINE CONFERENCE 2021

Den 8 oktober 2021 kommer vi att delta i världens största digitala evenemang inom väte. Ska du också delta i HYDROGEN ONLINE CONFERENCE? Vi skulle vara glada att få träffa dig där, åtminstone virtuellt, och inleda ett samtal.

Ta reda på mer!
Hydrogen Online Conference

Träffa oss på HOC, världens största digitala evenemang inom vätgas!

Boka ett möte

Vårt säljteam

Telefon:

+4642386277 Boka ett möte

Fra 80 til 300 på 30 år

Store mengder ren energi

Den praktiske bruken av hydrogen har vært utprøvd i mange år – fra rakettfremdrift til hydrogendrevne brenselceller i tog, busser og personbiler. Det klart største forbruket av hydrogen finnes fortsatt som råstoff til kjemisk og petrokjemisk industri. På verdensbasis ble det brukt omtrent 80 millioner tonn hydrogen i 2019. På grunn av fremtidig bruk som en ren energibærer for energi, er hydrogenforbruket spådd å nå 300 millioner tonn per år innen 2050.

Hydrogen er det enkleste kjemiske elementet med høy tilgjengelighet.

Hydrogen er det enkleste kjemiske elementet med høy tilgjengelighet.

Prinsippet for hydrogenproduksjon

Prinsippet for hydrogenproduksjon

Power to Gas

Grønt hydrogen for ren transport og oppvarming

Grønt hydrogen produseres med grønn kraft fra fornybare energikilder i elektrolysører. Energien brukes til å splitte vann (H2O) i komponentene hydrogen (H2) og oksygen (O2). Hydrogen kan da lagres på forskjellige måter og brukes i forskjellige applikasjoner. Ved hjelp av brenselceller kan lastebiler eller skip kjøres karbondioksidfritt. Brenselceller kan også brukes til å drive små kombinerte varme- og kraftverk for å gi kraft og varme i boligbygg. Hydrogen kan også tilføres det eksisterende naturgassnettet, hvor det så lagres, transporteres og senere brennes, f.eks. i en industriovn. Ved å bruke karbondioksid fra luften eller eksosgasser, kan hydrogen også syntetiseres til metan (naturgass) eller e-drivstoff (bensin), slik at fossilt brensel kan erstattes selv i applikasjoner som er vanskelige å bruke elektrisk eller med hydrogen.

image alt text

På den sikre siden med JUMO

Mange sofistikerte systemer utvikles for den rene energiverdenen rundt hydrogen. Disse spenner fra elektrolysører, lagrings- og transportsystemer til brenselceller og synteseanlegg. Alle disse systemene har én ting til felles: For å fungere sikkert og stabilt må moderne sensorer måle og overvåke trykk, temperatur, nivå og konduktivitet. JUMO har over 70 års erfaring på dette feltet, som vi gjerne deler med deg.

Learn more about our solutions

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dette er et obligatorisk felt. Skriv inn et fornavn.
Dette er et obligatorisk felt. Skriv inn et etternavn.
Dette er et obligatorisk felt. Please enter your company name.
Dette er et obligatorisk felt. Angi en gate.
Dette er et obligatorisk felt. Vennligst skriv inn et postnummer.
Dette er et obligatorisk felt. Vennligst skriv inn en by.
Vennligst velg et alternativ
Dette er et obligatorisk felt. Vennligst skriv inn e-postadressen din.

Med din henvendelsen ga du oss en oppgave som vi ønsker å oppfylle til din tilfredshet. Dataene som samles inn i denne sammenhengen, lagres. For å behandle forespørselen din tilfredsstillende er det nødvendig å fylle ut alle tilgjengelige felt (bare felt merket med * er obligatoriske). Vi bruker dataene dine til å behandle forespørselen din som en del av forretningsprosessen. Vi overfører ingen data til tredjepart. Vi forbeholder oss retten til statistisk å evaluere anonyme dataregistreringer.