Trykkovervåking

Trykkovervåking

For å sikre optimal drift av klimaanlegget i toget, må trykket i systemet overvåkes permanent. På grunn av den permanente bevegelsen og den resulterende vibrasjonen, må trykkmåleteknologien oppfylle de høyeste kravene.

Våre komponenter

Bra trykk for et godt miljø

Vår trykkovervåking i togenes klimaanlegg

Spesielt vibrasjonsbestandige enheter kreves for pålitelig trykkmåling i krevende miljøer. Derfor har vi utviklet en omformer for bruk i jernbaneteknologi som oppfyller kravene til denne industrien gjennom JUMO MIDAS S19R.

Din kontakt


Sektorsjef for jernbaneteknologi

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10