Trykkovervåking

Tryckövervakning

Toalettsystemene i moderne jernbanekjøretøyer er adskilt fra miljøet rundt. I disse lufttette systemene leder undertrykk avløpsvannet og avføringen til septiktanken. Pålitelig trykkmåling er nødvendig for pålitelig drift.

Våre komponenter for trykkovervåking

Tryckmätning vid avfallshantering

En ren lösning med undertryck

För att säkerställa problemfri spolning i det lufttäta toalettsystemet mäts anläggningens tryck i tryckluftsförsörjningsledningen. Det negativa trycket och övertrycket övervakas också i den mellanliggande tanken under spolningscykeln. Vår tryckgivare MIDAS S06 används här.

Din kontakt


Sektorsjef for jernbaneteknologi

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10