Varmeinstallasjon om bord på skip

Trykkovervåking

Klimaanlegget skal stå under et visst trykk slik at varme kan overføres til oppvarming eller avkjøing av rom. JUMO tilbyr løsningen for optimalt trykk i klimaanlegget.

Vår anbefaling for trykkovervåking

Optimalt trykk i klimaanlegget

JUMO MIDAS for klimaanlegg ombord

JUMO MIDAS S07 MA benyttes til trykkovervåking i klimaanlegg. Den pålitelige trykktransmitteren oppfyller kravene til miljøkategori C, EMC 2 i henhold til DNV GLs retningslinjer og er marine godkjent.

Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10