Varmesystem om bord på skip

Trykkovervåking

For at varmevekslere kan fungere så effektivt som mulig, skal veggarealet mellom væskene maksimeres, og deres flowhastighet skal minimeres. Mens lameller øker overflatearealet, reguleres flowmodstanden av trykket. Dette overvåkes av en JUMO-tryktransmitter.

Vår løsning for trykkovervåking

Riktig trykk er det som teller

JUMO sørger for varmeveksling i varme- og kjølesystemer

For å oppnå en optimal varmevekslingen, må riktig trykk opprettholdes i varmeveksleren. Med trykktransmitteren JUMO dTRANS p20 overvåkes trykket permanent og nøyaktig kontrollert for maksimal effektivitet. Trykktransmitteren er godkjent for marine og ex-applikasjoner.

Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10