Ballastvannstanker om bord på et skip Håndtering av ballastvann Tilrettelegging av drikkevann Behandling av avloppsvatten

Vannbehandling

Vannbehandling er viktig på alle store skip. Ballastvann skal behandles slik at det ikke skader det lokale økosystemer når det slippes ut. Avløpsvann behandles også. På skip hentes ofte drikkevann fra sjøvann. For alle disse bruksområdene tilbyr JUMO sensor- og automatiseringsteknologi med maritime godkjenninger.