Regulering og registrering av ballastvannhåndtering på skip

Kontroll och inspelning

De ulike parametrene for vannbehandling, som nivå, trykk, temperatur og flowhastighet, må overvåkes sentralt. Alarmer kobles så til og ventiler, pumper, aktuatorer, motorer og andre systemer styres etter behov. Dette gjøres med JUMO mTRON T - vårt måle-, styre- og automatiseringssystem.

Våre komponenter for regulering og registrering

Det komplette ballastvannstyringssystemet

Måle-, styre- og automasjonssystemet - JUMO mTRON T

Nivåmåling, væskeanalyse, temperatur, trykk og flow – Registrer alle relevante målte verdier for prosessoptimalisering og verifisering. I tillegg kan temperatur, desinfeksjon og alle andre prosesser styres og automatiseres med JUMO mTRON T. Overvåk, kontroller og registrer din behandling av ballastvann ved hjelp av modulsystemet, som selvfølgelig også har de nødvendige godkjenningene.

Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10