Tilrettelegging av drikkevann

På skip hentes drikkevann fra sjøvann og avsaltes ved omvendt osmose: sjøvann presses under høyt trykk gjennom en semipermeabel membran. Dette fungerer som et filter og lar bare visse ioner og molekyler passere gjennom. Dette er grunnen til at trykk, ledningsevne og generell vannkvalitet må overvåkes ved produksjon av drikkevann fra saltvann.

Våre produktanbefalinger for din løsning

Rent drikkevann om bord

Pålitelig måle- og reguleringsteknologi for håndtering av drikkevann

På skip hentes drikkevann fra sjøvann og avsaltes og renses ved omvendt osmose. JUMO hjelper til med å overvåke og kontrollere denne prosessen med pålitelig måle- og kontrollteknologi. JUMO leverer hele systemet, fra trykkovervåking før omvendt osmose til avsalting, rengjøring og desinfeksjon.