Behandling av avloppsvatten

På fartyg används membran eller biologiska processer för rening av avloppsvatten. Här krävs en nivåmätning för att förhindra överflöd. Dessutom övervakas pH-värdet och konduktiviteten för att kontrollera vattenkvaliteten före och efter vattenbehandlingen. Med JUMO kan du mäta, kontrollera och registrera hela avloppsreningsprocessen.

Våre produktanbefalinger for din løsning

Mätning, reglering och inspelning

Effektiv behandling av avloppsvatten med JUMO

Med nivågivare, sensorer för konduktivitet och JUMO AQUIS touch P erbjuder JUMO ett komplett mät-, reglerings- och kontrollsystem för avloppsrening. Den integrerade registreringsfunktionen registrerar de uppmätta värdena så att avloppsreningen kan övervakas, optimeras och dokumenteras. Naturligtvis har den tillämpade mät- och styrtekniken godkänts för maritim drift.