Turbiditetsmoling i koagulering- og flokkuleringsanlegg

Klarhetsmåling

Ettersom flokkuleringsanlegget er designet for å fjerne partikler fra vannet ved koagulering, må turbiditeten selvfølgelig også måles. Optiske sensorer brukes for å avgjøre om prosessen er effektiv og om vannets turbiditet oppfyller kravene til drikkevann.

Vår løsning for turbiditetsmåling

Turbiditetsmåling i flokkuleringsanlegget

Klart vann takket være JUMO-sensorer

Målet med koagulasjonsprosessen og flokkuleringsanlegget er å fjerne partikler fra vannet. Disse er synlige i form av turbiditet. Den optiske JUMO tecLine NTU-sensoren overvåker denne renseprosessen og måler pålitelig turbiditeten i vannet, selv når det ikke lenger er synlig for det menneskelige øyet. Verdiene vises og styres ved hjelp av JUMO AQUIS 500 RS sender og styreenhet.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10