Klormåling

Klormätning

De amperometriske målecellene for fritt klor, klordioksid og ozon er spesielt egnet for måling av desinfeksjonsmidler. Doseringen styres nøyaktig ved hjelp av en måleomformer/styreenhet. Det er også viktig å registrere alle målte verdier på en sikker måte.

Vår løsning for klormåling

JUMO garanterer sunt drikkevann

Pålitelig klormåling og registrering

For å desinfisere vannet måler JUMO mer enn klorinnholdet ved hjelp av en JUMO tecLine-klorelektrode og JUMO dTRANS AS02-transmitter, som også styrer doseringen. I tillegg brukes JUMO LOGOSCREEN 600 for manipulasjonssikker registrering, evaluering og arkivering av alle verdiene.

Din kontaktperson


Leder for vann- og avløpssektoren

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10