FERDIGHETER OG STYRKER

Fra glasstermometer til industri 4.0

I utgangspunktet konsentrerte JUMO seg om temperaturmåling. I dag er den Fulda-baserte familiebedriften verdensledende innen industrielle temperatursensorer for varmemålere og en høyteknologisk leverandør av innovative produkter innen måle-, regulering- og automasjonsteknologi. JUMO har alltid vært forpliktet til innovasjon uten å neglisjere tradisjonen som ligger til grunn for dens 75-årige suksesshistorie. Disse røttene har en avgjørende innflytelse på bedriftskulturen.


Begreper som plikt, troverdighet og tillit er ikke bare tomme ord – vi lever opp til disse verdiene. Kunder over hele verden stoler på kvaliteten og påliteligheten som JUMO og dets produkter tilbyr.

.

Produksjonsavdelingen og salgsavdelingen jobber hånd i hånd for din suksess.

Hands with JUMO screw-in resistance thermometers

Resultatet av samarbeid er den beste løsningen for en måle- og reguleringsoppgave.

Komplett målekjede fra en enkelt kilde 

Nesten alle nødvendige produktkomponenter produseres internt. Samtidig oppnår JUMO en meget høy grad av fleksibilitet for kundenes ønsker. Disse behandles individuelt dersom det ikke finnes en passende løsning i produktutvalget. Det nære samarbeidet med kunden gjør at porteføljen stadig utvides med tilleggsløsninger for en rekke bransjer. Dette gjelder ikke bare enkeltenheter innenfor et anlegg. JUMOs utvikling fra en komponentleverandør til en systemleverandør gjør det mulig å levere hele målekjeden fra én enkelt kilde.
Høy grad av fleksibilitet krever også høy grad av innovasjonsstyrke, noe som gjenspeiles i at 8 % av JUMOs ansatte er involvert i utvikling. Eksportraten på 54 % viser at måle-, regulerings- og automatiseringsteknologien fra Fulda er populær verden over. 

Vi støtter kundene våre gjennom hele produktets livssyklus.

Støtte gjennom hele produktets livssyklus 

JUMO er "mer enn sensorer + automatisering". Dette "mer" gjenspeiles både i bredden og fleksibiliteten i produktutvalget samt i den individuelle støtten som tilbys kundene i deres applikasjoner. JUMO følger sine kunder fra utvikling til support gjennom hele produktets livssyklus. I tillegg jobber JUMO i nære og langsiktige partnerskap med sine kunder om spesifikke løsninger. 

JUMO er avhengig av tillit, bærekraft, lojalitet og respekt i samspillet med kunder, leverandører og ansatte. Dette er grunnlaget for en langsiktig, solid vekst som langt overgår de kortsiktige salgs- og inntjeningsmålene. Det er grunnen til at JUMO ikke følger alle trender, men bestemmer seg for fremtidsutsikter basert på nøye analyse og evaluering. Fokus på høyteknologisektoren og fremtidige næringer som energi, miljø og automasjon er resultatet av slike beslutninger. 


En solid læreplass kvalifiserer unge medarbeidere til å fortsette å utvikle tekniske innovasjoner i fremtiden.

Et lærested som grunnlag for suksess 

Kvalitet og pålitelighet samt fleksibilitet og utvikling krever mye kompetanse. JUMO sikrer og utvider seg både gjennom høy grad av medarbeiderlojalitet og en utmerket læreplass. Med 1300 ansatte i Fulda-regionen er selskapet en av de største arbeidsgiverne i regionen. Vi er stolte av lange ansettelsesperioder og en læreandel på 7,7 %, som er godt over bransjegjennomsnittet på 5 %.

I tillegg har JUMO opprettholdt et nært samarbeid med Høgskolen i Fulda i flere tiår og har bidratt til etableringen av Institutt for elektroteknikk. JUMO tilbyr jevnlig praksisplasser og mulighet til å skrive en avhandling for bachelor- eller mastergrad, som ofte fører til fast ansettelse. Dette skaper nye muligheter for fagfolk, for regionen og for egen innovasjonsevne. 

Utviklingen går videre 

Med sitt forsknings- og utviklingssted i Fulda er JUMO er basert i regionen med litt over 2400 ansatte over hele verden. Det brede produktutvalget gjør at vi har en startbeskyttelse mot industrielle kriser. Resultatet er trygghet og potensial for videre utvikling. Den er basert på organisk vekst, som har vist seg å være verdifull i familiebedriften. Etter at JUMO doblet sin arbeidsstyrke fra 1952 til 1970 (fra 100 til 1000), ble det første datterselskapet i Belgia grunnlagt i 1971. Deretter fortsatte JUMO å ekspandere.  


JUMO opplever god vekst uten oppkjøp, spesielt i fremvoksende markeder som India og Sør-Amerika.

Ytterligere internasjonalisering retter seg mot markedene i India og Sør-Amerika, hvor JUMO ser et stort potensial. Det internasjonale produksjonsnettverket med etablerte produksjonssentre i Romania og Kina skal også utvides ytterligere. Fuldaregionen skal være et høyteknologisk utviklingssenter som konsentrerer seg om nye næringer som vannbehandling og avløpsvann.