Utviklingspartnerskap

Individualitet fører til innovasjon

I løpet av 75 år med JUMO og suksesshistorier, har vi utviklet vår største styrke innen kundelojalitet. Dette oppnår vi gjennom tett samarbeid med våre kunder når det gjelder å utvikle individuelle løsninger. Denne strategien kommer ikke bare kundene våre til gode, men gjør oss også i stand til å kontinuerlig utvikle vår kompetanse og dermed bane vei for innovasjoner.

Круглый стол

På linje med markedet og i kontakt med deg 

Vi er systemleverandør for industrier. Det betyr at vi utvikler både standardenheter og kundespesifikke versjoner, som er helt tilpasset applikasjonens krav. Vi produserer både små og store serier med samme motivasjon og omsorg. 

Hvorfor er dette mangfoldet så viktig for oss? Fordi vi ikke bare ønsker å være blant de beste i Tyskland, men også på alle andre markeder rundt om i verden. Som et resultat sikrer vi at alle våre produkter overholder gjeldende standarder, direktiver og lover. 

Strategiske teknologiområder
Industri 4.0 digitale løsninger
Sensorteknologi utvikling av intelligente sensornettverk
Vann og avløp systemløsninger
Digital transformasjon modulære maskinvare- og programvarekonsepter

Dimitrios Charisiadis fokus er på kunden. Han leder JUMO´s produkt- og markedssegmentstyring i samsvar med denne strategien.

Tjeneste fra en enkelt kilde 

Løsninger i stedet for komponenter, systemer i stedet for produkter - med introduksjonen av JUMO engineering har våre kunder tilgang til den komplette tjenesteporteføljen og flere års kunnskap.

JUMO´s ingeniørteam kombinerer tiår med erfaring fra selskapet innen industriell måling, reguleringer og automatiseringsteknologi, hjelper kundene med å fullføre prosjektledelse og utvikler skreddersydde applikasjoner i en rekke bransjer. Fokus er på den brede JUMO-produktporteføljen, med sensorer for temperatur, trykk, væskeanalyse og flow, gjennom egnede enheter for registrering, regulering og automatisering opp til nødvendige aktuatorer som SSR (Solid State Relay) eller tyristoreffektregulatorer. 


Det omfattende tilbudet inkluderer: 
  • Grunnleggende mulighetsstudier om gjennomføring av workshops 
  • Produksjon av produktkravspesifikasjoner og spesifikasjonsark for konfigurasjon 
  • Programmering og kontroll av automasjonsløsninger 
  • Utdanninger 

Trenger dere en løsning?

Som systemleverandør har vi ulike løsninger for en rekke bruksområder. Få oversikt over våre bransjer og et utvalg applikasjoner som vi allerede har implementert løsninger for.

løsningene