Nivåvakt

Nivåbrytere registrerer nivået av væsker og faste stoffer, forhindrer anleggsoverløp og tørrkjøringer, kan også brukes 
til mediedeteksjon i separasjonsprosesser. Som et resultat gir de et viktig bidrag til plantetilgjengeligheten 
og har blitt en uunnværlig del av industrimiljøet. JUMO nivåbrytere har også godkjenninger for 
hygieniske, jernbaneteknologi og eksplosjonssikre applikasjoner.

JUMO Level switches

Filter
1
Treff: 1