Fjernvarmeforsyningsstasjoner Fjernvarmeforsyningsstasjoner Husinstallasjoner

Varme- og kjølemålere

Varme- og kjølemåleren er en måleenhet for å skaffe energi fra en forbruker. Beregningen omfatter måling og beregning av volumflow til mediet og temperaturforskjellen mellom flow og retur flow. To mulige bruksområder er i distribusjonsstasjoner for fjernvarme eller i husholdning. JUMO tilbyr koordinerte temperaturgiverpar og et bredt spekter av installasjonssteder for dette formålet.