Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Suksesshistorie om produksjon av hult glass

Nivåmåling i glasssmelteovner

Som et effektivt og miljøvennlig alternativ til plastbeholdere blir glassbeholdere stadig mer populære på markedet. Pålitelig måling av glassnivået er avgjørende for en effektiv produksjon, men dette kan ikke alltid gjennomføres optimalt i praksis på grunn av de høye prosesstemperaturene.

Oppgave

Målesystemene som er tilgjengelige på markedet, for eksempel for radar, optikk eller kjernefysisk stråling, har kompleks elektronikk som gjør håndtering og kalibrering vanskelig for brukeren. I tillegg brukes det forbruksmateriell som må skiftes ut med visse intervaller. Det er derfor nødvendig å finne en enkel og intuitiv løsning som på en pålitelig måte bestemmer nivået på glasset under smeltingen, til tross for høy temperatur og damputvikling.

Løsningen

Løsningsforslaget er resultatet av bred erfaring fra vårt spanske datterselskap, som gjennom mange års produksjon av termoelementer og håndtering av varmebestandige materialer har utviklet egnede komponenter for måling av glassnivå. Hele utviklingsprosessen har foregått i nært samarbeid med kundene og i samsvar med bransjebehov. Dette har resultert i en effektiv, presis, og brukervennlig løsning, der forbrukskomponenter er enkle å bytte ut. Vekten på det flytende glasset justeres kontinuerlig i samsvar med prosesskravene, for optimal produksjonseffektivitet.

Den effektive løsningen er basert på et enkelt og raskt måleprinsipp. Et høytemperaturelement, laget av spesialmaterialer, senkes ned i det flytende glasset og styres av en sentralenhet som mottar nødvendige elektriske signaler via en trykkgiver.

Horisontal nivåsensor for glass

Horisontal nivåsensor for glass

Vertikal nivåsensor for glass

Vertikal nivåsensor for glass

Horisontal sensor for måling av glassnivå

Prosjektresultatet

Nivåmålingssystemet er presist tilpasset kundens krav og muliggjør effektiv måling av glassnivået under produksjonsprosessen. Forbedret diagnostikk, registrering av tidligere feil og alarmer, samt forhåndsalarmer, gir mulighet for å håndtere forventede produksjonsutfordringer på et tidlig stadium. Dette forenkler også vedlikeholdet betydelig.