Kleiner Tannenbaum im Wald
Sosialt ansvar

Entreprenørskap basert på etiske prinsipper

Som en familieeid bedrift er hensynet til etiske prinsipper i våre gründerhandlinger og i vår omgang med hverandre en naturlig del av vår bedriftsfilosofi. Som mangeårig medlem av ZVEI (signert i 2010) (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie eV - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association), forpliktet vi oss dermed til å følge etiske prinsipper.

"Mangfold som en mulighet" er prinsippet i Diversity Charter, et initiativ fra tyske selskaper for å fremme mangfold. Mangfold betyr her at alle ansatte verdsettes uavhengig av kjønn, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, religion eller ideologi, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller identitet.

For oss er disse tingene utvilsomt en del av det respektfulle samspillet med hverandre. De praktiseres i vårt daglige liv. Ved å signere Charter of Diversity har vi også offentlig forpliktet oss til å fremme et klima av aksept og gjensidig tillit i selskapet vårt.

Mangfold charter

Signert dokument

Mangfold charter

Mennesker i alle aldre og med alle bakgrunner jobber for JUMO over hele verden.

Etiske retningslinjer – gjeldende over hele verden

Etiske retningslinjer er globalt gjeldende og er basert på internasjonalt gjeldende avtaler som FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Den følger også kjernearbeidsstandardene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og prinsippene i Rio-erklæringen om miljø og utvikling.

Download

Vi ønsker å bevare en så vakker natur som finnes her i Rhön-regionen.

Har du flere spørsmål?


Leder for miljø og sikkerhet, energi- og miljøledelse, sikkerhet på arbeidsplassen

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10