Insert your alternative text
Foretaksinformasjon

Et foretak med tradisjon

JUMO GmbH & Co. KG er en høyteknologisk leverandør av innovative produkter innen måle-, styring- og automasjonsteknologi. Familiebedriften drevet av tredje generasjon, sysselsetter i dag mer enn 2300 mennesker verden over. Det innovative produktutvalget omfatter hele målekjeden fra sensorer til automatiserte løsninger for målte verdier temperatur, trykk, væskeanalyse, flow, nivå og luftfuktighet.

Selskapet er i dag en global markedsleder innen industrielle temperatursensorer, og skiller seg ut for sin eksepsjonelle grad av innovasjon, over gjennomsnittet produksjonsdybde og omfattende produktspekter. Disse faktorene gjør at selskapet kan møte kundenes krav raskt og fleksibelt.

Troverdighet og tillit er grunnlaget for bedriftsledelsen og sikrer høy grad av de ansattes lojalitet. I tillegg har selskapet sin evne til å møte fremtidens etterspørsel med sitt omfattende og spesialorientert opplæringsprogram for sitt personell.

JUMO er en av de største arbeidsgiverne i Fulda med et produksjonsareal på 54.000 m2. I tillegg har JUMO 5 filialer, 24 datterselskaper og 15 kontorer i Tyskland.Bærekraftig konsernledelse med realistiske vekstmål og solid finansiering, samt fokus på viktige fremtidige markeder, styrer JUMO-konsernet i riktig retning på veien til vekst, også i fremtiden.

Firmaet ble grunnlagt i 1948 og fokuserte fra begynnelsen på det internasjonale marked og etablerte sine første avdelinger i utlandet allerede i 1971. I dag JUMO har 24 datterselskaper og mer enn 40 salgsagenter i over 60 land.