Datalogger

Du kan arkivere og analysere måleverdier som krever verifisering i flytende medier med dataloggeren LOGOSCREEN. Disse handlingene er enkle og manipulasjonssikre. Her kan ulike måleverdier for nivå, væskeanalyse, trykk, flow og temperatur registreres. Kontrolldata kan administreres og digitale systemer kan kobles til.

JUMO Datalogger

Filter
1
Treff: 2