Insert your alternative text
Kalibrering

DAkkS-kalibreringstjeneste

Rutinemessig kalibrering sikrer produktkvalitet basert på internasjonalt sammenlignbare måleresultater. Som DAkkS-akkreditert tjenesteleverandør vil vi utforme en tilpasset kalibreringsstrategi som oppfyller dine krav til produktkvalitet og produktsikkerhet. Komplett med tidsbesparende ideer hvor vi tar ansvar for kalibreringsoppgavene – uavhengig av produsent.

DAkkS akkrediteringsbevis

Kompetanse i henhold til DIN EN ISO / IEC 17025:2018

Last ned ditt akkrediteringsbeviset.

Download

DAkkS-kalibrering

Man hører fortsatt snakk om DKD-kalibrering (tysk kalibreringstjeneste) eller DKD-akkreditering. DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) har imidlertid vært ansvarlig for dette siden 2010. Det er det nasjonale akkrediteringsorganet i Forbundsrepublikken Tyskland og er blant annet ansvarlig for vurdering, akkreditering og tilsyn av test-/kalibreringslaboratorier i henhold til DIN EN ISO / IEC 17025. Denne standarden spesifiserer de tekniske og spesialistkvalifikasjoner som kreves for kalibreringslaboratoriet og kvalitetsstyringssystemet.

Igangkjøring

Igangkjøring av DAkkS-akkrediterte tjenesteleverandører gjør det enklere for bedrifter å nå sine interne og eksterne kvalitetsmål, samt bestå revisjoner mer pålitelig. Dette betyr at merkostnader som kan oppstå som følge av omprøving og tilbakekall på grunn av mangelfull kvalitet kan unngås. Sertifikatet ISO / IEC 17025 akkreditering er derfor et viktig valgkriteriet når du velger en kalibreringstjeneste leverandør.

Temperaturkalibrering ved normal temperatur

Temperaturkalibrering ved normal temperatur

Kalibrering ved trippelpunktet for vann

Kalibrering ved trippelpunktet for vann

Temperaturkalibrering i ovn

Vårt utvalg av tjenester

 • Akkreditert i henhold til DIN EN ISO / IEC 17025:2018
 • Laboratorieidentifikasjon D-K-15129-01-00
 • Kalibreringer i områdene:
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Trykk

Dina fordeler

 • Kalibrering som tjeneste for tredjepartsenheter med utmerket pris-ytelse-forhold
 • DAkkS-akkreditert kalibrering i laboratoriet og på stedetSom en DAkkS-akkreditert leverandør av kalibreringstjenester, støtter JUMO deg med ekspertise, erfaring og innovative prosesser. Dette hjelper deg å beskytte kvaliteten på produktene dine og minimere anleggets nedetid.

Ønsker du å kalibrere enhetene, sensorene, produksjonsanleggene osv.? Eller trenger du informasjon om DAkkS-kalibreringsprosessen?


Din kontaktperson


Calibration DAkkS

Norge JUMO AS +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Andre ikke-akkrediterte tjenester

I tillegg til DAkkS-sertifiserte kalibreringer kan vi gi deg andre ikke-akkrediterte tjenester på dette området, som testing i henhold til AMS2750, CQI-9 og ISO 9001.

Vi deler vår kunnskap og erfaring med deg. Book våre seminarer og få glede av vår ekspertise.