Insert your alternative text
Kalibrering

Luftfuktighetskalibrering

JUMO støtter sine kunder gjennom hele produktets livssyklus. Derfor kan vi også kalibrere sensorene våre for å måle luftfuktighet. Dette må gjøres regelmessig for å sikre at måleapparatene fungerer i henhold til deres tekniske data.

Nøyaktig luftfuktighetsmåling

Hvis luft eller ulike materialer utsettes for fuktighet, påvirker fuktigheten egenskapene. Overvåking og måling av luftfuktighetsnivåer er viktig dersom effekter som kondens, korrosjon, muggvekst og forurensning skal forhindres for produkter.

Luftfuktighet må måles i industrier som produserer og selger næringsmiddel produkter, farmasøytiske produkter, kjemikalier, drivstoff, tre, tekstiler og papir. Museer, kunstgallerier, datasentre, sykehus, forskningslaboratorier er andre institusjoner/bedrifter hvor det også er viktig å måle luftfuktighet.

Akkreditert kalibrering av fuktighetsmåling:

  • Hygrometer for direkte måling av luftfuktighet også med transmitter og datalagring i laboratorier
  • Temperatur- og klimaskap (fuktighet) i laboratorier og on-siteVåre tjenster

  • Kalibrering i henhold til gyldige DKD-retningslinjer
  • Utstedelse av kalibreringssertifikat (dokumentasjon av kalibreringsresultater)

Dine fordeler

  • Internasjonal sammenlignbarhet og anerkjennelse av akkrediterte kalibreringer forhindrer omkostninger som følge av flere vurderinger
  • Mindre produktfeil eller tilbakekallinger
  • Økt kundetillit til kvaliteten på dine produkter og tjenesterDin kontaktperson


Calibration humidity

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10