Flottørbrytere

Overvåkede nivåer er grunnleggende for optimal driftsstatus. Hvis det i tillegg til nivåmåling vil utløses en alarm eller annen funksjon dersom et visst nivå overskrides eller ikke nås, brukes flottørbrytere. En flottør veksler en reed-kontakt og dermed de ønskede enhetene som pumper eller ventiler. Også her utvikler JUMO kundespesifikke løsninger.

JUMO Flottørbrytere

Filter
1
Treff: 5