Hjulaksel fremdrift Hjulaksel fremdrift

Drivlineteknologi

Drivlinen er nest etter motoren, kjernen i fremdriften. Her overføres energien til skinnene. Men ikke bare for å holde farten. Her stilles det også høye krav til sikkerhet, ansvar ved godstransport, men først og fremst for transport av passasjer. Disse høye kravene stilles også til måleteknologien, som er designet for like høye krav.