Kjøletårn

Behandling av kjølevann

I mange tekniske prosesser skapes det ubrukt varme, f.eks. i datasentre og kraftverk. Prosessvarmen må avledes for å beskytte mennesker, planter og produkter fra denne varmeenergien. Fordampende kjøleanlegg, også kjent som kjøletårn, utfører denne oppgaven. Da kjølevannet har en tendens til å tykne under fordampning på grunn av oppløsning av salter og faste stoffer, og fordi det er grobunn for organismer (alger, patogener), må vannkvaliteten overvåkes permanent.