Elektroder og sensorer

Du kan stole på JUMO når det kommer til elektroder og sensorer for elektrokjemiske målinger. Elektroder for måling av konduktivitet, redokspotensial og pH-verdi samt et bredt spekter av sensorer for ammoniakk, brom, klor, klordioksid, ozon, pereddiksyre og hydrogenperoksid tilbyr løsninger for en rekke bruksområder. Optiske sensorer er også tilgjengelige for oppløst oksygen og turbiditet.

JUMO Elektroder og sensorer

Filter
1
Treff: 44