Insert your alternative text
Ansvarlig eksport

Eksportkontroll

Eksportselskaper er forpliktet til å kontrollere om varer som skal eksporteres er underlagt handelsrestriksjoner (f.eks. gjeldende embargoforskrifter). Eksportvarer kan selges fritt bare dersom de enkelte lands sikkerhetsinteresser og fredelig sameksistens mellom mennesker ikke settes i fare.Export compliance management

JUMO GmbH & Co. KG oppfyller denne forpliktelsen. Vi har implementert et styringssystem for eksportoverholdelse som er tilpasset vår foretaksgruppe. Vi tar bevisst avstand fra ulovlige salgsprosesser som deltakelse i aktiviteter for utvikling, produksjon og distribusjon av atomvåpen, biologiske og kjemiske våpen. Vi sikrer høyest mulig grad av rettssikkerhet i alle import- og eksportprosesser ved å klassifisere produktene våre, sjekke destinasjonslandet for eventuelle embargoforskrifter, granske sluttkunder i henhold til sanksjonslister og spørre om bruken av produktene våre.


Eksportkontrollavdelingen gir sentral støtte til foretakskonsern både i Tyskland og i utlandet. Teamet vårt vil gi deg råd om dette emnet når som helst. Vi er også tilgjengelige for alle henvendelser angående eksportkontrollerklæringer eller gjennomgang av sanksjonslister. Du kan kontakte oss på telefon ( se nummer under) eller via e-post på: exportcompliance@jumo.net.


Har du spørsmål vedr. vår eksportkontroll?


Eksportkontroll

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Les mer

Forklaring av eksportrestriksjoner

Noen JUMO-produkter er også underlagt eksportkontrollrestriksjoner (f.eks. EU-forordninger for dobbeltbruk). Et «dual-use produkt» kan brukes i både sivile og militære sammenhenger. Det er derfor nødvendig å innhente tillatelse fra det tyske forbundskontoret for økonomiske anliggender og eksportkontroll (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) for visse eksportprosjekter. Du kan finne ut hvilke produkter som er berørt i "erklæringen om eksportrestriksjoner".

Download

Eksportkontrollerklæring

JUMO og dens leverandører har felles forpliktelsen til alltid å overholde de juridiske kravene til eksportkontrollen og garantere håndhevelse av disse. Det forventes derfor at våre leverandører leverer en eksportkontrollerklæring i tide. Du kan finne ut hvilke data som kreves fra vårt skjema Trenger du en langtidsleverandørerklæring fra oss, kontakt oss via e-post: info.se@jumo.net.

Download