Grunnvannsbehandling

Det meste av drikkevannet vårt kommer fra grunnvann. Her finner du prosessbasert måleteknologi for behandling av drikkevann fra grunnvann. Ut ifra illustrasjonene kan du se de forskjellige trinnene som kreves for å behandle drikkevann. Klikk på den prosessen du trenger måleteknologien til. Basert på et utvalg vises JUMOs produktportefølje egnet for din prosess. Med riktig beskrivelse finner du ulike JUMO-løsninger for maskiner og systemer som brukes i drikkevannsbehandling.

Vannbrønn

2 Løsninger

En av kildene man henter drikkevann fra er grunnvann. For å sikre pålitelig overvåking av drikkevann, måles og overvåkes ulike parametere. En av de viktigste parameterne er pH-verdien.

Koagulering og flokkulering

3 Løsninger

Flokkulering er en prosess i drikkevannsbehandling for å redusere eksisterende turbiditet. Her koaguleres ekstremt fine partikler fra vannet. I tillegg til turbiditet, må nivået og flow av innholdet i flokkuleringsanlegget måles og overvåkes.

Sedimentering

2 Løsninger

De faste partiklene og turbiditeten som dannes ved flokkulering kan separeres ved sedimentering. Vannkvaliteten overvåkes via konduktivitet og pH. Når pH er optimalisert for flokkulering av organiske eller uorganiske stoffer, justeres denne igjen etter flokkseparering og før filtrering.

Filtrering

Trykkmåling

Filtrering refererer til prosesser der en fast-væske blanding i vann eller avløpsvann kan separeres eller deles opp av filtre. Trykkovervåking før og etter filteret er nødvendig for effektiv filtrering.

Desinfeksjon

Klormåling

Ved hjelp av desinfeksjon fjernes eller drepes mikroorganismer fra vannet. Det vanligste desinfeksjonsmiddelet i drikkevannsbehandling er klor. I henhold til kravet, «så mye som nødvendig og minst mulig», skal konsentrasjon og dosering av klorinnholdet overvåkes kontinuerlig.

Vanntank

Nivåmåling

Det behandlede drikkevannet lagres i lagertanker. Nivået på disse tankene krever kontinuerlig overvåking. Tankene skal ikke være tomme eller overfylte, men en effektiv drikkevannsforsyning bør sikres.