Kontaktperson


Leder for kvalitetssikring

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10

Kvalitetsstandard

Kvalitet er ingen tilfeldighet

Det er snarere et resultat av et fungerende system. JUMO utvikler og produserer høykvalitetsprodukter for måle-, regulering- og automasjonsteknologi. På grunn av en uvanlig høy produksjonsdybde for en industribedrift, kan vi produsere kvalitet "Made in Germany" på alle nivåer.

3D röntgen datortomografi

Moderne teknologi, som 3D-røntgentomografi, garanterer den utmerkede kvaliteten på produktene våre.

Våre sertifiseringer

DIN EN ISO 9001

Implementeringen av vårt prosessorienterte kvalitetsstyringssystem i henhold til kravene i DIN EN ISO 9001 sikrer selskapets bærekraftige suksess. Vi streber etter å oppnå høyest mulig kundetilfredshet gjennom kontinuerlig vurdering av kundenes behov og forventninger. Systematisk personalplanlegging og utvikling styrker våre ansattes bevissthet om hvilke tiltak som kreves for å møte produktkrav.

Download

Ansvarsfølelse 

Hos JUMO er kvalitet alle ansattes ansvar. Kontinuerlige prosessforbedringer kan oppnås av hver enkelt medarbeider gjennom blant annet vårt firmaforslagssystem og en idéboks. 

Profesjonell

Kvaliteten på produktene våre er spesielt viktig for oss. Omfattende måle- og testutstyr er grunnlaget for dette målet: 

  • 3D koordinat målemaskin
  • 3D-røntgen datatomografi
  • Skanneelektronmikroskop med EDX
  • Infrarødt spektrometer 
  • Testbenk for IP-beskyttelsesklassetesting 
  • Utmattelsestestmaskin 
  • GTEM-celle for EMC-målinger

Sertifisert

Ved systematisk å planlegge kvalitet på forhånd utvikler og produserer vi produkter som oppfyller våre kunders kvalitetskrav. Vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert i henhold til siste DIN EN ISO 9001. Vårt mål er å være en lojal og pålitelig partner. Alle våre sertifikater kan lastes ned nederst på siden.

Fløyelshansker til urtebehandling

Tørkede urter har ikke bare blitt en uunnværlig del av kjøkkenet. Tørkeprosessen er tidkrevende. Urtene skal behandles med forsiktighet for å sikre optimal kvalitet og høyest mulig innhold av virkestoffet. JUMO og dets samarbeidspartnere Hofgutkräuter GmbH & Co. KG i Reinheim, Tyskland har utviklet en energieffektiv og variabel løsning.

Les mer om suksesshistorien

Fornøyd partner

Thomas Ost, Projektleder Vacuumschmelze GmbH & Co.KG

"Vi har funnet en sterk partner i JUMO Engineering der ekspertisen overbeviste oss."

Vacuumschmelze GmbH & Co.KG
Thomas Ost, Projektleder

Utmerkelse

Våre suksesser og utmerkelser bekrefter våre handlinger.

Vi er stolte over å få bekreftet våre prestasjoner som entreprenører og arbeidsgiver samt vår ekspertise innen merkevarekommunikasjon og sensorteknologi.

Våre utmerkelser

Hessen Champions 2015
german brand award 2017 winner
Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand 2019
Grosser Preis des Mittelstandes
Leading Employer Deutschland 2020
Top Arbeitgeber Mittelstand 2020

Våre sertifiseringer

DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 14001

Implementeringen av vårt prosessorienterte kvalitetsstyringssystem i henhold til kravene i DIN EN ISO 9001: 2015 sikrer bærekraftig suksess for vårt selskap. Vi streber etter å oppnå høyest mulig nivå av kundetilfredshet gjennom kontinuerlig vurdering av kundenes behov og forventninger. Systematisk personalplanlegging og utvikling styrker våre ansattes bevissthet om hvilke tiltak som kreves for å møte produktkrav.

Download

Kvalitetssikring iht. direktiv 2014/34 / EU ATEX (CE2004)

Implementeringen av kravene i det europeiske direktivet 2014/34 / EU og DIN EN 80079 "Eksplosive atmosfærer - anvendelse av kvalitetssystemer" sikrer at våre enheter og beskyttelsessystemer kan brukes i potensielt eksplosive miljøer når de brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Et meldt organ overvåker regelmessig kvalitetssikringssystemet for å sikre samsvar med vedlegg IV til direktivet.

Download

Kvalitetssikring i henhold til direktivet om trykkutstyr 2014/68 / EU (CE0036)

Implementeringen av kravene i det europeiske direktivet 2014/68 / EU sikrer at våre enheter og beskyttelsessystemer kan brukes som trykkenheter når de brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Et bemyndig organ overvåker regelmessig kvalitetssikringssystemet for å sikre samsvar i henhold til direktiv 2014/68 / EU vedlegg III, modul D.

Download

Direktiv 2014/32/EU

Implementeringen av kravene i det europeiske direktivet 2014/32 / EC sikrer at våre temperatursensorpar kan brukes som måleutstyr innenfor MI-004 "Heat Meter"-kategorien når de brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Som produsent erklærer vi samsvar (CE-merking og metrologisk identifikasjon) for disse temperatursensorparene der det er nødvendig fordi de oppfyller alle relevante krav i direktivet. Et bemyndig organ overvåker regelmessig anerkjennelsen av kvalitetsstyringssystemet i samsvar med vedlegg D. til direktiv 2014/32 / EU.

Download

German Weights and Measures Act – MessEG

Implementeringen av kravene i den tyske loven om vekter og mål (MessEG) sikrer at våre temperatursensorpar for kjølemålere kan brukes som måleutstyr når de brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Som produsent erklærer vi samsvaret til disse temperatursensorparene når det kreves, da de oppfyller alle relevante krav i loven. Et bemyndiget organ overvåker regelmessig anerkjennelsen av kvalitetsstyringssystemet i henhold til den tyske vekt- og målloven.

Download

DAkkS (DKD)/DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Vårt DAkkS kalibreringslaboratorium har implementert de generelle kravene til ekspertisen til test- og kalibreringslaboratorier i henhold til DIN EN ISO / IEC 17025. Anerkjennelsen av DAkkS kalibreringslaboratoriet for kalibreringer i temperaturområdet utføres av den tyske nasjonale akkrediteringsorganet og er underlagt regelmessig overvåking.

Download

DIN EN ISO 3834-3

Våre sveiseproduksjonsanlegg har implementert kvalitetskravene definert i DIN EN ISO 3834-3 for smeltesveising av metalliske materialer. De sveiserelaterte forholdene for produksjon av trykkutstyr i henhold til det europeiske direktivet 2014/68 EU er demonstrert i nærvær av et godkjent testanlegg. Godkjenningen som produsent i henhold til AD 2000 kode HP 0 i kombinasjon med DIN EN ISO 3834-3 er sertifisert med regelmessig overvåking.

Download

Obligatorisk sertifikat fra Kina (CCC)

CCC er det obligatoriske kinesiske sertifikatet for ulike produktgrupper - spesielt tekniske produkter, elektroniske produkter og produkter i bilindustrien. Produsenter av produkter som krever sertifisering må ha et CCC-merke for å eksportere til Kina. Våre produkter krever ikke sertifisering og trenger ikke testplombering.

Download

UK-Quality Assurance Notification

Durch die Umsetzung der Anforderungen der UKSI 2016:1107 wird sichergestellt, dass unsere Geräte und Schutzsysteme bei bestimmungsgemäßer Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können. Durch eine benannte Stelle wird die Übereinstimmung der Qualitätssicherung regelmäßig überwacht.

Download

VDB sertifikat

Association of the German Railway Industry i Tyskland samler produsentene av alle produkter for jernbanedrift under ett tak. Medlemmene av foreningen er sterkt forpliktet til høyeffektiv og bærekraftig jernbanetransportteknologi.

Download