Flow

Produktspekteret for flowmålingsteknologi inkluderer enheter med like allsidige funksjoner som deres applikasjoner. I tillegg til elektromagnetiske flowmålere tilbyr JUMO-serien skovelhjul og flowsensorer samt differensialtrykksensorer. Løsninger tilgjengelig for alle bruksområder, uansett om du ønsker å måle gass, væsker eller slam.

JUMO Flow

Filter
1
Treff: 52