Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Suksesshistorie Akvakultur

Voksende trend med helt ny teknologi

Resirkulerende akvakultursystemer (SRA/RAS) er en del av trendteknologiene innen fiskeoppdrett. Disse muliggjør effektiv og miljøvennlig oppdrett av fisk i kontrollerte produksjonsanlegg. Med state -of -the -art vannbehandlingssystemer er akvakultursystemene upåvirket av ytre påvirkninger på grunn av lukkede sirkulasjonssystem, samt krever de svært lite plass. En annen viktig faktor er at bare en minimal mengde vann må skiftes ut hver dag, noe som sparer ressurser.

Prosjektet

I 2018 trengte ANFACO (et spansk forsknings- og utviklingsinstitutt for hermetikk- og akvakultursektoren) et profesjonelt RAS-system for å optimalisere og utvide sine tjenester. Foruten kontinuerlig overvåking og optimalisering av temperatur, salt- og oksygeninnhold, pH-verdi, alkalitet og kjemisk sammensetning, må faste stoffer filtreres ut og avløpsvannet behandles med et biofilter. Dette prosjektet innebar helt spesielle krav. Salt måtte tilsettes vannet i de enkelte oppdrettstankene for å simulere sjøvann da selskapet ligger langt fra kysten. RAS-prosessen og akvakulturrommet skulle plasseres i 2 forskjellige etasjer og prosessdataene skulle til enhver tid være tilgjengelige på mobiltelefon eller nettbrett via JUMO Device App. Det ble bedt om tekstmeldingsvarsler for avvik fra settpunktverdier.

Resirkulerende akvakultursystem ved ANFACO

Løsning

Alle krav kunne oppfylles og implementeres med en intelligent komplett løsning fra JUMO under ledelse av vårt spanske datterselskap. Sentralenheten JUMO mTRON T er ansvarlig for styring, automatisering og visualisering av RAS-systemet. JUMO AQUIS touch S flerkanalsmåleenhet sammen med JUMO CTI-500 overtar overvåking av parametrene for vannanalyse og induktiv konduktivitetsmåling. Totalt 6 målinger utføres samtidig i enheten – noen av dem er også kontrollert (2× pH, 2× induktiv ledningsevne, 1× redoks, 1× oksygenmåling). På denne måten kan målinger som vanntemperatur, saltholdighet og andre kritiske verdier settes og overvåkes. Loggdataene sendes til kundens datasenter for analyse og visualiseres via skjerm/nettbrett i havbruksrommet. Fjerntilgang er mulig via JUMO Device App.

 Styring av RAS-systemet med JUMO mTRON T

Styring av RAS-systemet med JUMO mTRON T

 Kontrollpanel JUMO mTRON T

Kontrollpanel JUMO mTRON T

Nye produkter

En løsning med den innovative JUMO variTRON som etterfølger til JUMO mTRON T er også mulig.

Resultater av prosjektet

Samarbeidet mellom ANFACO, JUMO og de tekniske institusjonene resulterte i et meget trygt og pålitelig RAS-system som skaper optimale vekst- og levevilkår for fisken. Kundens behov og krav ble oppfyllt med den komplette løsningen. Dette beviser at innovativ JUMO-teknologi kan brukes i nesten alle bransjer og bruksområder.