Transmitter og regulatorer

JUMOs måleomformere og regulatorer gir deg mulighet til å måle og kontrollere ulike elektrokjemiske målinger i væsker.Måleomformeren kontrollerer pålitelig ledningsevne, redokspotensial og pH-verdi samt konsentrasjonen av ammoniakk, brom, klor, klordioksid, oppløst oksygen, kaustisk soda, hydrogenperoksid, ozon, pereddiksyre og salpetersyre.

JUMO Transmittere og regulatorer

Filter
1
Treff: 26